Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
Không có lịch cho tuần hiện tại
Unitech_Xem biên tập Html は現在利用できません。

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG AN LẠC

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: /p>

Trụ sở: .

Điện thoại: Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk